Som mama, manželka, dcéra – SOM ŠŤASTNÁ ŽENA 

Ako malá som neustále hľadala súvislosti, a vždy ma fascinovalo, ako je možné, že jedna a tá istá situácia sa u každého odohrala inak. Teraz už tomu rozumiem, každý máme inú životnú lekciu.

Vyrastala som v neúplnej rodine, bez otca. Roky to bolo pre mňa neprijateľné pochopiť, prijať. Až na tej dlhej ceste prišiel moment, kedy to prišlo a práve tento moment mi otvoril cestu; dovolila som si dospieť a rozhodnúť sa, že cesta konštelácií s figúrkami mi dáva zmysel a tu sa vidím.

Materinská láska je najsilnejšou, najčistejšou a najúprimnejšou láskou, aká existuje. Láska matky je nekonečná, nemá hraníc, je ako vesmír. Je to ten najkrajší cit na svete. Ďakujem svojej maminke, že mi dala tú najkrajšiu lásku, akú si môže dcéra od matky želať, dala mi pocítiť, že som pre ňu vesmírom, že ma ľúbi najviac na svete. Jej objatia, dôvera a nádej, že v živote všetko zvládnem ma ženie vpred, s pokorou a láskou v srdci. Jej postoj ma naučil, že v živote sa nám môže stať všeličo, aj nepríjemné. Dôležité však je, aký postoj k tomu zaujmeme. Naučila ma nesúdiť, pochopiť, netlačiť, keď to nejde, nezabúdať, že „všetci sme si rovní“. S láskou, pokorou ale so zdvihnutou hlavou ísť ďalej. Ďakujem mamička moja milovaná; teraz tu lásku, ktorou si ma naplnila, posúvam ďalej svojmu manželovi a synovi – mojej novej rodine.

Aká ešte som? Som citlivá, rozumiem ľuďom a mám zmysel pre detail; moja práca ma naučila, ako hľadať súvislosti vo veľkej kope informácií a pozerať na ne z nadhľadu, nájsť nefunkčné časti, hľadať „prečo“ a čo pomôže k náprave. Nadhľad a súvislosti sú to, na čom môžem v konšteláciách stavať. Zmysel a výsledky je to, čo mi chýbalo a v konšteláciách som to našla a tu moja cesta pokračuje ďalej.

Milujem život, žiť ho tu a teraz so všetkými tými krásami, ktoré sú tu pre nás, ak si ich dovolíme prijať. Milujem svojho manžela, nášho syna a ďakujem z celého srdca, že tvoríme rodinu; obyčajnú, s radosťami aj starosťami, niekedy smiechom a niekedy plačom ale spolu na ceste životom.

Mojím veľkým koníčkom je cestovanie, cestovala by som stále :-), milujem čítať, pracovať a tvoriť nové projekty. 

Vedomému učeniu a sebapoznávaniu sa venujem od roku 2012; zmysel a ukotvenie som našla v konšteláciách s figúrkami, ktorým sa venujem od roku 2022.