Rodinné konštelácie s figúrkami: 
 
Individuálne osobné alebo online poradenstvo (sedenie trvá 1-1,5 hod., cena za sedenie je 60 EUR)
 
V rámci poradenstva ponúkam aj:
 
Párové poradenstvo (sedenie trvá 1 – 2 hod., cena za sedenie je 70 EUR)
 
Rodinné poradenstvo – rodič a dieťa (sedenie trvá 1 – 2 hod., cena za sedenie je 70 EUR)
 
V prípade, ak Vám stretnutie vyhovuje iba vo večerných hodinách, prípadne cez víkend, po dohode je možné stretnutie zorganizovať za príplatok 10 EUR.
 
Platba sa uhrádza po sedení; v prípade online sedenia sa uhrádza na účet:
 
Devana Pytlová
IBAN: SK06 1111 0000 0010 8900 9208
BIC: UNCRSKBX
 
Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.