Komplexný prístup riešenia problémov a osobnostného rastu na ceste životom

Konštelácie sú celosvetovo rešpektovaná metóda rozvoja osobnosti a sebapoznávania. Tvorcom tejto metódy je psychoterapeut Bert Hellinger, ktorý spôsobil revolúciu v rodinných terapiách. Tvrdil, že traumatické udalosti v našej rodine môžu vyvolať veľkú silu, ktorá zasiahne neskoršie generácie. Členovia rodiny, zapletení s týmto nešťastím z minulosti, často pokračujú vo vzorcoch úzkosti, depresie, hnevu, viny, strachu, chronických chorôb a nenaplnených vzťahov. Ak je niektorý člen rodiny nerešpektovaný, zabudnutý alebo nejakým spôsobom vylúčený a ignorovaný, niekto v rodine môže nevedome zopakovať podobné nešťastie. Iba vtedy, keď si uvedomíme a uctíme ťažké osudy tých, ktorí nás predišli, môže byť obnovené „prúdenie lásky“ a reťaz tragických udalostí prerušená. My a naše deti môžeme žiť ďalej v láske a rovnováhe.

Andrea Stünkel spojila dve techniky, rodinné konštelácie a regresnú terapiu; je autorkou terapie „Konštelácie s figúrkami“. Som Andrejkinou žiačkou a túto metódu Vám ponúkam. Pomocou figúrok, s ktorými klient počas terapie pracuje, názorne nahliada na vzťahy medzi členmi rodiny, prípadne na vzťahy s ďalšími blízkymi osobami v jeho systéme. Klient tým, že sa pozerá na rozostavenie figúrok vie precítiť súvislosti a vzťahy, ktoré práve rieši a z nadhľadu ich vie pochopiť. Prvkami regresnej terapie klient pochopí, prečo sa mu to dialo, čo ho to učilo a keď pochopí „prečo“, lekcia sa môže skončiť.

Technika konštelácií s figúrkami je unikátna metóda, ktorá ponúka klientovi súkromie (vzťah terapeut – klient), pohľad zhora, precítenie situácie pri pohľade na rozostavené figúrky a liečenie.

Konštelácie s figúrkami vedú v našich životoch ku šťastiu, ktoré zostáva..